Městská část Košíře

 

Košíře jsou čtvrť v Praze, nacházejí se v údolí Motolského potoka přibližně mezi Smíchovem a Motolem. Administrativně jsou řazeny k Praze 5. Košíře jsou poprvé zaznamenány k roku 1185. Ve středověku náležely zdejší pozemky církvi a královské komoře. Za císaře Karla IV. tu byly zakládány vinice, které patřily pražským měšťanům.

 

  

V následujících stoletích náležela tato obec různým šlechtickým rodům a část nejvyššímu purkrabství. Ani Košíře se nevyhnuly válečnému pustošení, při kterém byly v 18. století zničeny téměř všechny vinice. V devatenáctém století začíná narůstat počet obyvatel a také zde vzniká několik továren. V roce 1851 byly Košíře připojeny ke Smíchovu, ale v roce 1859 jsou opět samostatnou obcí, která byla v roce 1896 povýšena na město se znakem a vlastní radnicí, která dodnes stojí na Plzeňské třídě.

   

V té době už i sem dosáhla elektrická tramvaj, roku 1896 zde Matěj Hlaváček založil a zprovoznil soukromou tramvajovou trať Anděl - Košíře (trať končila zhruba někde u dnešní Kavalírky). Povýšení Košíř na město však nemělo

dlouhého trvání. Několik let po válce, v roce 1922 když došlo k rozšíření Prahy, Košíře ztratily svojí nezávislost a staly se pražskou čtvrtí. Ve dvacátém století pokračuje rozvoj obce a narůstá počet obyvatel, kteří nacházejí obživu převážně v sousedním Smíchově.Protože zástavba na území celých Košíř byla již téměř dokončená před 2. světovou válkou, nedošlo zde k výstavbě většího sídlištního celku, vyskytuje se zde pouze pár osamělých panelových domů.